ERRORX

INFORMATIONX

Welkom bij
LetterOerwoudEnSo
Voor onderwijs- & huiswerkbegeleiding & kindercoaching

Homepage
Over LOES
De Locatie
Kennismaking
Werkwijze
Tarieven
Trainingen
Agenda Contact

Rekenen speciaal

De volgende trainingen biedt LetterOerwoud En So aan:
Ik Leer Leren CITO in Beeld Rekenen speciaal Begrijpend lezen Maten meten Schatgravers expeditie

Training van acht maal een uur, waarbij we ingaan op de bijzondere onderdelen van rekenen zoals:

  • geld rekenen
  • staartdelingen maken
  • schaalaanduiding en berekening
  • grafieken aflezen
  • CITO vraagstelling/verhaalsommen met deze onderdelen

Eventueel aan te vullen met breuken, procenten, maten/gewichten en meten. De training wordt dan uitgebreid met twee maal een uur.

Inschrijven voor de workshop of training kan d.m.v. een mailberichtje met naam, telefoonnummer en in welke groep uw zoon of dochter zit.

U ontvangt daarna een bevestiging en de factuur, die vooraf voldaan moet zijn om te kunnen deelnemen aan de workshop of training.

Als u denkt dit is iets voor mijn zoon of dochter, schrijf ze dan in via de mail loes@letteroerwoudenso.nl.

Deze site is gerealiseerd door sekerICT
De inhoud van deze site is copyright(c) 2013-2019 Letter Oerwoud En So. Alle rechten zijn voorbehouden.
Letter Oerwoud En So kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik en/of misbruik van deze site en de geboden faciliteiten.
homepage